П`ятниця, 25.05.2018, 12:32                        Ви увійшли якГість | Група "Гости"Вітаю ВасГість| RSS                    Головна | Мій профільРеєстрація | ВихідВхід
 
ВЧИТЕЛЮ

Міні чат
Мій блог

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Увага!
Сайт відвідали
...

Комірка

Головна » СКРИНЬКА » Методична скарбничка » Самоосвіта

Опрацювання дискусійних питань
16.11.2013, 12:37

Важливим засобом пізнавальної діяльності учнів є дискусії. За "Новим тлу­мачним словником української мови" (укл.: В. Яременко, О. Сліпушко. - Київ: Аконіт, 2003), дискусія - це широке публічне обговорення якого-небудь спірного питання; диспут, полеміка, словесний бій. Вона сприяє розвиткові в учнів кри­тичного мислення, вміння визначати власну позицію, відстояти свою думку.

Для проведення дискусії необхідно:

- поставити конкретне дискусійне запитання;

- у центрі уваги - ймовірний перебіг (що могло б відбутися, якщо...);

- всі учні повинні дотримуватися теми обговорення;

- учитель зобов'язаний виправляти помилки, допущені в ході обговорення, і спонукати учнів чинити так само;

- всі свої твердження учні повинні аргументувати;

- дискусія може закінчитися прийняттям узгодженого рішення або збере­женням існуючих розбіжностей між учасниками дискусії.

Також, плануючи дискусію, вчителю необхідно врахувати такі важливі мо­менти: час, його узгодженість з іншими видами роботи на уроці, місце; матеріа­ли, необхідні для роботи; вміння учнів працювати в групі.

До інтерактивних методів технології опрацювання дискусійних питань на­лежать: метод "Прес", "Обери позицію", "Зміни позицію", "Безперервна шкала думок", "Дискусія в стилі телевізійного ток-шоу", дебати.

 

Метод "Прес"

Навчати школярів дискутувати варто з технології «Метод "Прес"». її засто­совують під час обговорення дискусійних питань та під час проведення вправ, у яких необхідно чітко зайняти свою позицію, довести свою то^ку зору.

Організація роботи

1. Роздайте учням пам'ятки, у яких зазначено чотири етапи методу "Прес".

- Висловте свою думку, поясніть, у чому полягає ваша точка зору. (Я вва­жаю, що... .)

Поясніть причину появи цієї думки, тобто на чому ґрунтуються докази. (... тому що....)

-  Наведіть приклади, додаткові аргументи на підтримку вашої позиції, назвіть факти, що ілюструють ваші докази. (..., наприклад, ... .)

-Узагальніть свою думку, зробіть висновок. (Отже, ... таким чином ... .)

2. Доступно поясніть механізм етапів методу "Прес", наведіть приклади.

3.  Дайте можливість учням спробувати застосувати цей метод до будь-якої проблеми.

4. Перевірте, чи всі зрозуміли механізм застосування методу "Прес".

Обери позицію

Цей метод теж корисний на початку роботи з дискусійними питаннями. Вико­ристовують його на початку уроку для того, щоб показати учням різноманітність поглядів на ту чи іншу проблему: за і проти, використовують дві протилежні думки.

Організація роботи

1. Поставте перед учнями дискусійне питання і попросіть їх визначити влас­ну позицію щодо нього.

2. Запропонуйте три позиції:

Не знаю

За

Не маю конкретної позиції

Проти

3. Ознайомте з правилами проведення вправи, обговоріть їх.

4.  Залежно від думки учасників запропонуйте їм обрати позиції біля від­повідного плаката і з однодумцями обговорити це питання.

5. Виберіть кількох учасників і попросіть їх обґрунтувати свою позицію.

6.  Після викладу різних точок зору запитайте, чи не змінив хто-небудь з учасників своєї думки і чи не хоче перейти до іншого плаката. Причину пере­ходу варто обґрунтувати.

7.  Попросіть учасників назвати найбільш переконливі аргументи своєї та протилежної сторони.

 

Зміни позицію

Ця технологія дуже подібна до технології "Обери позицію". Вона дозволяє зайняти позицію іншої людини і розвиває навички аргументації, активного слу­хання тощо.

Організація роботи

1. Попередньо підготуйтеся до обговорення.

2. Поставте всьому класу дискусійне питання.

3. Об'єднайте учнів у пари, потім у групи (четвірки).

4. Дайте завдання розподілити позицію з проблеми ("так" чи "ні") між парами чи самі зробіть це. Одна пара у четвірці обґрунтовує одну позицію, інша - проти­лежну.

5. Поясніть учням, що в четвірках кожна пара повинна представити партне­рам свою точку зору. Кожен відповідає за свою половину презентації.

6. Чітко визначте час на підготовку і саму презентацію.

7. Виділіть достатньо часу на підготовку аргументів.

8. Коли час пройде, попросіть пари аргументовано викласти свою точку зору один одному.

9.  Потім попросіть пари помінятися позиціями і повторіть все спочатку. На це відводиться значно менше часу.

10.  Після цього варто дати завдання всій четвірці вільно обговорити тему. Тоді учні висловлюють уже свою особисту точку зору. В ході обговорення чет-пірка або доходить згоди, або вважає, що їм бракує інформації. Вільна дискусія теж регламентована.

11. Якщо є час, можна провести загальну дискусію.

12. Підбийте підсумки дискусії з усім класом.

Безперервна шкала думок

Ця технологія є однією з форм обговорення дискусійних питань. її метою є розвиток в учнів навичок самостійного вирішення проблем, вдосконалення имінь аргументувати свої думки. Розглядаючи полярні точки зору з проблеми, що обговорюється, учні:

- знайомляться з альтернативними позиціями;

- вчаться прогнозувати;

- удосконалюють уміння на практиці відстоювати свою позицію;

- вчаться вислуховувати думки інших;

- отримують додаткові знання з теми, що вивчається.

Організація роботи

1. Виберіть проблему, що передбачає наявність обґрунтованих, діаметраль­но протилежних точок зору.

2. Досить детально розгляньте, схарактеризуйте кожну точку зору.

3.  Розташуйте у протилежних кінцях кабінету плакати і альтернативни­ми думками.

4. Дайте учням час обміркувати і вмотивувати свою позицію.

5. Якщо місця в кабінеті достатньо, дайте змогу учневі оприлюднити свою позицію і зайняти місце в ланцюжкові залежно від його поглядів.

6. Попросіть учнів стисло пояснити, чому саме вони обрали цю позицію.

7. Оцініть протилежні точки зору.

8.  Переконайтеся, чи уважно учні слухали один одного, пропонуючи їм навести аргументи, що примушують їх замислитись і, можливо, змінити свою позицію.

9. Обговоріть наслідки різних точок зору.

 

Дискусія в стилі телевізійного ток-шоу

Учасниками цієї технології є всі учні класу. її мета - набуття учнями нави­чок публічних виступів, дискутувань, відстоювання власної позиції, формуван­ня громадянської позиції. Ця технологія дає змогу залучити всіх учнів класу до участі, контролювати перебіг дискусії, оцінювати участь кожного. Вчитель на такому уроці є ведучим. Він має право ставити запитання або, за браком часу, перебивати того, хто виступає.

Організація роботи

1. Оголосіть тему дискусії, повідомте правила проведення:

- усі учасники говорять стисло і конкретно;

- надавати слово може тільки ведучий;

- ведучий має право зупинити того, хто перевищив ліміт часу.

2.  Запропонуйте учасникам коротку розповідь або відеофрагмент з дослід­жуваної проблеми.

3. Надайте слово "запрошеним", потім глядачам, які можуть висловити свою думку або ставити запитання "запрошеним" упродовж хвилини.

4. Підбийте підсумки дискусії.

 

Дебати

Надзвичайно складний спосіб обговорення дискусійних питань. Його ви­користовують лише тоді, коли учні добре вміють працювати в групах, знають технології вирішення проблем. У дебатах поділ на протилежні точки зору набу­ває найбільшої гостроти, оскільки учням потрібно довго готуватися і публічно обґрунтовувати правильність своєї позиції. Кожна група повинна переконати опонентів і схилити їх до думки змінити свою позицію. Дуже важливо, щоб учасники дебатів спілкувалися спокійно.

Організація роботи

I. Підготовка.

1. Повідомте учням тему дебатів.

2. Об'єднайте учнів у групи (дві-три). Можна придумати ролі для груп.

3.  Поясніть, де знайти інформацію з теми дебатів. Учні повинні підготу­ватися до дебатів заздалегідь.

4. Підготуйте аудиторію.

II. Хід дебатів.

1. Оголосіть тему дебатів і представте групи.

2. Нагадайте правила ведення дискусії.

3. Визначте час і порядок проведення дебатів: підготовка в групах -15 хв; виступ кожної групи - 10 хв; загальна дискусія - 15 хв.

4. Під час підготовки група повинна розподілити ролі, продумати ефек­тивність використання часу, підготувати питання для інших груп.

5. Щоб оцінити виступи учасників дебатів, можна запросити суддів.

6. Учитель повинен ретельно стежити за часом.

7. Якщо було завдання знайти спільне рішення, то після дискусії можна провести голосування.

8. Підбийте підсумки, а якщо були судді - надайте слово їм.

Категорія: Самоосвіта | Додав: РІТА | Теги: технології навчання
Переглядів: 2201 | Завантажень: 0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Форма входу
Я - за!
Яка година?
Пошук
Копірайт
Значущі дати
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Останні коментарі