Субота, 31.10.2020, 13:06                        Ви увійшли якГість | Група "Гости"Вітаю ВасГість| RSS                    Головна | Мій профільРеєстрація | ВихідВхід
 
ВЧИТЕЛЮ

Міні чат
Мій блог

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Увага!
Сайт відвідали
...

Записник

Головна » ЗАПИСНИК » Нормативні документи

Зміни, внесені в нову редакцію навчальної програми з математики для 1 класу

Змістова лінія, розділ, тема

Зміни у змісті навчального матеріалу

Зміни у державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Узагальнення і систематизація математичних уявлень, сформованих у передшкільний період

Ознаки предметів

Замінено:

Об’єднання об’єктів у групу за спільною ознакою.

Розбиття групи об’єктів  на підгрупи за спільною ознакою.

на:

Об’єднання предметів у групу за спільною ознакою.

Розбиття групи предметів  на підгрупи за спільною ознакою.

Замінено:

розуміє і вживає у мовленні узагальнюючі слова «кожний» , «всі», «крім», «один із», «хоча б один», «всі», «деякі»;

розуміє логічні сполучники «і» та «або»;

визначає спільні та відмінні ознаки об’єктів навколишнього світу;  

порівнює предмети за вказаними ознаками;

об’єднує об’єкти в групу за спільною ознакою;

розбиває об’єкти на групи за спільною ознакою;

будує судження із використанням відповідних сполучників «і», «або», «якщо .., то …»

на:

визначає спільні та відмінні ознаки предметів навколишнього світу;  

порівнює предмети за вказаними ознаками;

об’єднує предмети в групу за спільною ознакою;

розбиває предмети на групи за спільною ознакою;

розуміє  узагальнюючі слова (без уживання терміну) «кожний» , «всі», «крім», «один із», «хоча б один», «всі», «деякі», логічні сполучники «і» та «або»;

будує висловлювання з використанням узагальнюючих слів та логічних сполучників з допомогою дорослого

Просторові відношення. Геометричні фігури (протягом року)

Просторові відношення

Замінено:

Розміщення об’єктів на площині та в просторі

На:

Розміщення предметів на площині та в просторі

 

Замінено:

визначає  розміщення об’єктів у просторі і на площині

На:

визначає  розміщення предметів у просторі і на площині

Замінено:

визначає взаємне розміщення оточуючих об’єктів

На:

визначає взаємне розміщення оточуючих предметів

 

Геометричні фігури

Геометричні поняття

Просторові фігури

 

 

Вилучено:

 

Кут

 

 

Циліндр

Вилучено:

сприймає вершину многокутника як точку,   сторону – як відрізок;

класифікує геометричні фігури за певними ознаками

Замінено:

розрізняє геометричні фігури – пряму, криву, промінь, відрізок; куб, кулю, циліндр;

будує відрізок, многокутники із підручного матеріалу;

описує геометричні фігури

На:

розрізняє геометричні фігури – пряму, криву, промінь, відрізок; куб, кулю;

будує відрізок за допомогою лінійки й олівця;

описує окремі геометричні фігури

Числа. Дії з числами

Лічба

 

Вилучено:

(множина)

(підмножина)

 

Замінено:

Кількість елементів сукупності (множини). 

 

 

 

 

 

Порівняння предметних множин за кількістю елементів.

 

 

 

 

Практичні дії  з предметними множинами – об’єднання, вилучення.

на:

Кількість предметів сукупності. 

 

Порівняння сукупностей за кількістю предметів.

 

 

Практичні дії  із сукупностями предметів – об’єднання, вилучення.

 

Вилучено:

виділяє з множини її частину (підмножину) за певною ознакою

Замінено:

розуміє множину як сукупність предметів, що мають спільну ознаку;

виконує практичні дії для об’єднання предметів (множин) і вилучення частини предметів (підмножини);

порівнює предметні множини за кількістю елементів способом складання пар;

визначає кількість елементів сукупності (множини);

розуміє сутність кількісної і порядкової лічби;

встановлює порядковий номер об’єкта при заданому напрямку лічби

на:

має уявлення  про сукупність предметів, що мають спільну ознаку;

розуміє, що однією з характеристик сукупності предметів може бути кількість предметів у сукупності;

виконує практичні дії для об’єднання предметів (сукупностей предметів) і вилучення частини предметів із сукупності;

порівнює сукупності за кількістю предметів у них способом складання пар;

визначає кількість предметів сукупності;

розрізняє поняття «кількісна лічба», «порядкова лічба» в процесі виконання практичних вправ;

відповідає на питання «скільки?», «який за порядком (у заданому напрямку лічби)?»

 

Замінено:

Натуральні числа 1–10

На:

Натуральні числа 1–10. Число 0.

 

Замінено:

Відповідність числа кількості об’єктів сукупності та кількості об’єктів сукупності –  числу.

 

 

 

 

 

 

На:

Відповідність числа кількості предметів сукупності та кількості предметів сукупності –  числу.

Число 0.

 

Замінено:

розуміє сутність натурального числа як кількісної характеристики скінченої непорожньої множини;

 

розуміє відмінність між числом і цифрою;

 

обґрунтовує вибір знаку при порівнянні чисел

 

На:

розуміє сутність натурального числа (без уживання терміну) як кількісної характеристики сукупності предметів та результатів вимірювання;

розуміє число нуль як кількісну характеристику порожньої множини (без уживання терміну «порожня множина»);

розуміє відмінність між числом і цифрою;

розуміє, що число 10 записують двома цифрами;

 

пояснює результат порівняння

 

Арифметичні дії додавання й віднімання чисел у межах 10

 

Замінено:

Додавання як знаходження кількості елементів об’єднання множин, що не перетинаються.

Віднімання як знаходження кількості елементів множини, які залишилися після вилучення її частини.

 

 

 

Віднімання рівних чисел.

 

 

 

 

На:

Дія додавання.

 

 

Дія віднімання.

 

 

 

 

 

 

 

Віднімання від числа того ж самого числа.

Замінено:

розуміє зміст дій додавання та віднімання;

 

розуміє число нуль як кількісну характеристику порожньої множини, як результат віднімання рівних чисел;

 

ілюструє операцію додавання та віднімання за допомогою рисунків, схем;

 

використовує властивості додавання й віднімання нуля, віднімання рівних чисел під час обчислень

 

На:

розуміє конкретний зміст дій додавання та віднімання;

 

розуміє число нуль як результат віднімання від числа того ж самого числа;

 

обирає схему, малюнок, які ілюструють дії додавання і віднімання;

 

використовує під час обчислень властивості додавання й віднімання нуля, віднімання від числа того самого числа

 

Перенесено (вилучено із наступної теми і включено в дану):

Переставний закон додавання.

Взаємозв’язок додавання і віднімання.

 

 

 

 

розуміє сутність переставного закону додавання;

складає за рівністю на додавання дві рівності на віднімання

Табличне додавання й віднімання в межах 10

 

Замінено:

Прийоми додавання й віднімання чисел 1- 10.

 

Таблиці віднімання.

 

 

 

 

 

На:

Способи додавання й віднімання чисел 1- 10.

 

Таблиці віднімання в межах 10.

 

Замінено:

застосовує прийоми додавання та віднімання числа на основі порядку слідування у натуральному ряді, частинами, на основі переставного закону додавання, на основі взаємозв’язку дій додавання і віднімання

На:

застосовує під час обчислень способи додавання та віднімання чисел, що ґрунтуються на основі знання складу числа, на основі порядку слідування чисел у натуральному ряді, на основі переставного закону додавання, на основі взаємозв’язку дій додавання і віднімання, та спосіб додавання і віднімання чисел частинами

 

 

Вилучено:

Залежність суми від зміни одного доданка при сталому другому.

 

 

 

 

Залежність різниці від зміни зменшуваного при сталому від’ємнику.

 

Вилучено:

розуміє залежність суми від збільшення (зменшення) одного з доданків при сталому другому, різниці від збільшення (зменшення) зменшуваного при сталому від’ємнику;

обирає прийом додавання залежно від випадку обчислення

 

Відношення різницевого порівняння

 

 

Замінено:

знає слова-ознаки відношень різницевого порівняння;

ілюструє відношення різницевого порівняння за допомогою рисунків, схем

На:

знає слова-ознаки відношень різницевого порівняння, правило різницевого порівняння чисел;

обирає схему, малюнок, рисунок, які ілюструють відношення різницевого порівняння, серед даних;

виконує різницеве порівняння чисел;

знаходить число за даним відношенням «більше на...», «менше на...»

Усна та письмова нумерація у межах 100

 

 

Замінено:

записує двоцифрове число у вигляді суми розрядних доданків

На:

записує двоцифрове число у вигляді суми розрядних доданків;

складає запис виду: 10 = 1 дес., 23 = 2дес. 3 од.

 

 

Додавання й віднімання чисел на основі нумерації у межах 100

 

 

Замінено:

застосовує прийоми обчислення у межах 100 на основі знання нумерації чисел: додає і віднімає число 1; замінює суму розрядних доданків двоцифровим числом; віднімає від двоцифрового числа його десятки або одиниці, додає і віднімає розрядні числа

На:

має уявлення про способи обчислення у межах 100 на основі знання нумерації чисел; виконує додавання і віднімання чисел на основі нумерації у межах 20;

застосовує способи обчислення на основі знання нумерації чисел у межах 100 з опорою на зразок: додає і віднімає число 1; замінює суму розрядних доданків двоцифровим числом; віднімає від двоцифрового числа його десятки або одиниці, додає і віднімає розрядні числа

 

Додавання й віднімання чисел у межах 100 без переходу через розряд

 

 

Замінено:

застосовує прийоми обчислення у межах 100 без переходу через розряд

На:

виконує обчислення у межах 100 без переходу через розряд з опорою на зразок, під керівництвом дорослого

 

Математичні вирази. Рівності. Нерівності (протягом року)

Числові рівності і нерівності

 

Вилучено:

Істинні та хибні числові рівності й нерівності.

 

Вилучено:

розуміє, що рівності й нерівності можуть бути істинними й хибними

 

 

Замінено:

складає істинні рівності й нерівності за предметними множинами;

 

визначає істинні та хибні рівності й нерівності, обґрунтовує свій вибір

На:

складає рівності й нерівності в процесі виконання практичних вправ із сукупностями предметів та за даними малюнками, схемами;

 

обґрунтовує вибір рівності чи нерівності, складеної за виконанням практичних вправ із сукупностями предметів та за даними малюнками, схемами

Математичні вирази

 

 

Замінено:

порівнює два числових вирази різними способами

На:

порівнює два числових вирази

 

Величини (протягом року)

Довжина

 

 

Замінено:

записує результати вимірювання із використанням різних одиниць

На:

записує результати вимірювання із використанням різних одиниць (см, дм, м)

 

Маса

 

 

Замінено:

записує результати вимірювання маси

На:

записує результати вимірювання маси; використовує у записах скорочене позначення одиниць вимірювання маси (кг)

 

Місткість

 

 

Додано:

використовує у записах скорочене позначення одиниць вимірювання місткості (л)

Час

 

 

Додано:

записує результати визначення часу за годинником;

використовує у записах скорочене позначення одиниць вимірювання часу (год)

Дії з іменованими числами (величинами)

 

Замінено:

порівнює, додає і віднімає  іменовані числа (довжини, маси, місткості, вартості)

На:

порівнює іменовані числа (довжини, маси, місткості, вартості);

додає і віднімає  іменовані числа (довжини, маси, місткості, вартості), виражені в однакових одиницях вимірювання

Сюжетні задачі (протягом року)

Прості задачі

 

Вилучено:

Обернена задача (ознайомлення).

 

Замінено:

знає порядок роботи над задачею, зміст окремих її етапів;

складає задачі за рисунками, схемами, виразом

На:

має уявлення про порядок та зміст окремих етапів роботи над задачею;

складає задачі за рисунками, схемами, коротким записом задачі, виразом

Загальні прийоми розв’язування задач

 

 

Замінено:

моделює під керівництвом учителя описану в задачі ситуацію за допомогою схематичних рисунків;

записує розв’язання задачі

На:

моделює під керівництвом учителя описану в задачі ситуацію за допомогою короткого запису, схеми, рисунка, таблиці;

записує розв’язання задачі дією із зазначенням найменування результату, коротку відповідь

 

Додаткові теми

 

 

Вилучено:

Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд частинами.     

Буквена символіка (запис переставного закону додавання, взаємозв’язку між діями додавання і віднімання, властивостей арифметичних дій тощо).

     Подвійні числові нерівності.

Порівняння значень числових виразів на основі залежності результату арифметичної дії від зміни одного з компонентів.

Істинні та хибні висловлювання.

Заміна більших одиниць вимірювання величини меншими. Заміна менших одиниць вимірювання величини більшими.

Задачі на конструювання геометричних фігур.

Задачі з логічним навантаженням.

Моделювання описаної в задачі ситуації за допомогою відрізків, графів, таблиць.

 

Категорія: Нормативні документи | Додав: РІТА (27.08.2015)
Переглядів: 968
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Форма входу
Я - за!
Яка година?
Пошук
Копірайт
Значущі дати
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Останні коментарі